Labirintus Budapest Closed – Official Announcement

In view of that we receive complaints, we need to publish the following again: the Labyrinth Budapest permanently closed. Please note:The name and the trademark are misused in numerous forms, which requires more than average caution from visitors.

The Labirintus Budapest permanently closed. Please note: the name and trademark are misused in which requires more than average caution from visitors.
The Labirintus Budapest permanently closed.

Labitintus Budapest – Archive  2011 (is not mobile-friendly)


Police raid – Attack

The invasion of the Labyrinth of Buda Castle to expropriate its assets and cultural investments for the private benefit of a group of government officials.

The attack | The invasion of the Labyrinth of Buda Castle to expropriate its assets and cultural investments for the private benefit of a group of government officials.

This is how the Hungarian state* misleads Western European tourists

On 29 July 2011, the Hungarian police  – as if there was a terrorist attack on the Hungarian capital  – evacuated the Labyrinth of Buda Castle for the sake of a *group of corrupt government officials. About 300 European tourists were chased out of the exhibition venue. Subsequently, the 30-year cultural exhibition was demolished and destroyed using EU funds, and a ‘Dracula’ cellar based on historical counterfeiting was created. This was advertised as Labyrinth of Buda Castle, although the name is protected by a trademark. This is how the Hungarian state misleads foreign tourists: wasting EU funds, using police state tools and brutality. While the Hungarian state is constantly seeing enemies in Europe and demonizing everyone, it has created its own portrait, which is the devil himself.

The Hungarian state proclaiming itself as the protector of European Christianity is trying to get rid of all the evidence of its infernal nature. In the last few months, all traces of the illegal ‘Dracula business’ have been removed from the website of the Buda Castle Cave (‘Labirintus’). However, social sites and web archives have preserved all the images and contents that are under the mimicry of Christian Democracy: devilish greed, the infernal use of Hungarian and European funds, the harsh and desperate desire for power that renounces every value. This is the diabolical nature of power demonizing everything and everyone – political psychopathy.

Labirintus Budapest | végleg bezárt – hivatalos közlemény

Tekintettel a panaszokra és visszajelzésekre, szükséges megismételni: a Budavári Labirintus (Labirintus Budapest) végleg bezárt. Please note: the name and the trademark are misused in numerous forms, which requires more than average caution from visitors.

A hely, ahol te történsz, s nem a dogok veled  –  Budavári Labirintus

Archívum 2011 (régi, nem mobilbarát honlap)

Tovább a teljes galériához

A Budavári Labirintus lerohanása

Anyagi és kulturális beruházásainak erőszakos államosítása egy köztisztviselőkből álló érdekcsoport javára.

The attack | The invasion of the Labyrinth of Buda Castle to expropriate its assets and cultural investments for the private benefit of a group of government officials.
The invasion of the Labyrinth of Buda Castle to expropriate its assets and cultural investments for the private benefit of a group of government officials.

Így csapja be a magyar állam* a nyugat-európai turistákat

2011 július 29-én a magyar rendőrség  –  mintha csak terrortámadás érte volna a magyar fővárost   – evakuálta a Labirintust egy *korrupt köztisztviselői csoport számára. Több mint 300  európai turistát zavartak ki a kiállítási terekből. Ezt követően Uniós pénzeken elbontották-szétrombolták a 30 éves kulturális kiállítást, majd egy történelmi hamisításon alapuló Drakula pincét hoztak létre. Ezt Budavári Labirintusként hirdették, pedig a név védjegyoltalom alatt áll. Így csapja be a magyar állam többszörösen is a külföldi turistákat. Uniós pénzeket elherdálva, rendőrállami eszközökkel és brutalitással. Miközben a magyar állam folyamatosan ellenséget lát Európában és  mindenkit démonizál, megalkotta saját maga portréját, amely nem más, mint maga a torz plasztikában testet öltött ördög.

Az európai kereszténység védelmezőjeként magát kikiáltó magyar állam szabadulni igyekszik infernális természetének minden bizonyítékától. A Budai Vár-barlang honlapjáról az elmúlt hónapokban eltüntették az illegális állami Drakula-biznisz minden nyomát. A közösségi oldalak és a webarchívumok azonban megőrizték mindazokat a képeket és tartalmakat, amelyek a kereszténydemokrácia mimikrije alatt meghúzódik: a pokoli haszonlesést, a magyar és európai pénzek infernális hasznosítását, a kíméletlen és minden értéket megtagadó hatalomvágyat. A mindent és mindenkit démonizáló hatalomgyakorlás diabolikus természetét –  a politikai pszichopátiát.